startsida | verksamhet | galleri | kontakta oss
 

 

 

Reparation av EUR-pallar

Vi reparerar EUR-pallar åt de flesta större företagen i Göteborgsområdet. Totalt rör det sig om cirka 15 000 pallar/månad. Vi är licensierade av SIS/DNV och detta ger oss tillstånd att utföra reparationer av EUR-pall. Detta innebär också att våra reparationer blir kontrollerade av DNV, allt för att bibehålla den höga standard vi är kända för. Vårt licensnummer är A-74.

Parebo

Parebo är en förkortning för licensierade pallreparatörers branschorganisation. Organisationen bildades i april 2009 och en av initiativtagarna var Owe Zakrisson, som idag är ordförande.
Organisationens medlemmar är licensierade och syftar till att stärka och upprätthålla kvalitén på EUR-pallen samt att verka för kompetenshöjande åtgärder bland såväl egna medlemmar som användare av EUR-pall. Vi är idag cirka 30 medlemsföretag.
Parebo är även referensorgan gällande regelverk för reparation och sortering av EUR-pallar.

Specialtillverkning

Pallmaster AB tillverkar alla typer av träemballage, exempelvis häckar och specialpallar. Exportlådor i alla format är vår specialitet, allt enligt kundernas önskemål. Har Ni något som behöver emballeras, standardstorlek eller special, tveka inte att höra av Er till oss. Naturligtvis omfattas vi av producentansvar, vilket gör att Ni som kund kan lita på våra emballage.
Pallmaster AB är licensierade av Jordbruksverket för tillverkning av värmebehandlat emballage för export till världens alla hörn, exempelvis Kina, Australien och USA.
Vår IPPC-licens är SE-O-3755. Det innebär att virket är upphettat i 56 grader i 30 minuter. Licensen garanterar att virket inte innehåller ohyra och att skadedjur inte skall spridas över världen.

Sortering

Att fler företag anlitar oss för att sortera pallar som skall till palldepå. Eftersom vi ständigt är uppdaterade om gällande regelverk, borgar detta för ett korrekt resultat. Efter sortering levereras pallarna enligt kundens önskemål exempelvis till DHL: s eller BTL: s depåer. De pallar som inte är godkända hämtas tillbaka av kunden eller repareras av oss. Det blir en effektiv och rationell hantering med ”rätt man på rätt plats”. Vi har även möjlighet att utbilda våra kunders personal i pallsortering enligt gällande regelverk.

Palldepå

Vi driver palldepå åt olika företag, exempelvis Posten AB, Bring Frigoscandia och CHEP (den blå pallen). Det innebär att vi lossar, sorterar, lagrar samt lastar ut pallarna när kunderna så önskar.

Vi köper inte pallar från privatpersoner

Vi vill speciellt påpeka att vi inte köper pallar från privatpersoner. Däremot både köper och säljer vi av och till företag. Det är vanligt att företagen köper godkända EUR-pallar av oss för att reglera minussaldo hos exempelvis DHL och BTL. Istället för att få en faktura från transportföretagen på ny EUR-pall, är det billigare att köpa en begagnad godkänd EUR-pall från oss.

CPL

Pallmaster AB är en av grundarna av CPL, en samarbetsförening av 8 utvalda emballageföretag som geografiskt täcker större delen av Sverige. Detta innebär att vi kan hjälpa just Ert företag med pallhantering över hela landet. Vår CP-B-pall är speciellt framtagen som ett alternativ till EUR-pallen och ingår i ett retursystem med återköp och insamling oavsett var Ni har Er verksamhet.

Personal

Pallmaster AB är ett familjeföretag som drivs av Owe, Eva, Thomas, Johan och Stefan Zakrisson. Det var Owe och sonen Thomas som startade verksamheten 1988. Totalt är vi nu 16 personer som arbetar i företaget.

 

Owe Zakrisson

Thomas Zakrisson

Stefan Zakrisson

Johan Zakrisson

Jasmin Brkovic

Greger Glamheden

Patrik Evertsson

Tomas Nilsson

Zemir Budimovic

Azad Yonis

Kristoffer Zakrisson