Reparation av EUR-pallar

Vi reparerar EUR-pallar åt de flesta större företagen i Göteborgsområdet. Totalt rör det sig om cirka 15 000 pallar/månad. Vi är licensierade av SIS/DNV och detta ger oss tillstånd att utföra reparationer av EUR-pall. Detta innebär också att våra reparationer blir kontrollerade av DNV, allt för att bibehålla den höga standard vi är kända för. Vårt licensnummer är A-74.

Det är vanligt att företag köper godkända EUR-pallar av oss för att reglera minussaldo hos exempelvis DHL och BTL. Istället för att få en faktura från transportföretagen på ny EUR-pall, är det billigare att köpa en begagnad godkänd EUR-pall från oss.

Specialtillverkning

Vi tillverkar alla typer av träemballage, exempelvis häckar och specialpallar. Exportlådor i alla format är vår specialitet, allt enligt kundens önskemål. Har ni något som behöver emballeras, standardstorlek eller special, tveka inte att höra av er till oss. Naturligtvis omfattas vi av producentansvar, vilket gör att ni som kund kan lita på vårt emballage.

Vi är licensierade av Jordbruksverket för tillverkning av värmebehandlat emballage för export till världens alla hörn, exempelvis Kina, Australien och USA. Vår IPPC-licens är SE-O-3755. Licensen innebär att vi hettar upp virket till 56 grader i 30 minuter. Licensen garanterar att virket inte innehåller ohyra och att skadedjur inte kan spridas över världen.

Sortering

Allt fler företag anlitar oss för att sortera pallar som skall till palldepå. Eftersom vi ständigt är uppdaterade om gällande regelverk, borgar detta för ett korrekt resultat.

Efter sortering levereras pallarna enligt kundens önskemål exempelvis till DHL: s eller BTL: s depåer. De pallar som inte är godkända hämtas tillbaka av kunden eller repareras av oss. Det blir en effektiv och rationell hantering med ”rätt man på rätt plats”. Vi har även möjlighet att utbilda våra kunders personal i pallsortering enligt gällande regelverk.

Palldepå

Vi driver palldepå åt olika företag, exempelvis Posten AB, Bring Frigoscandia och CHEP (den blå pallen). Det innebär att vi lossar, sorterar, lagrar samt lastar ut pallarna när kunderna så önskar.

Vi köper inte pallar från privatpersoner

Vi vill påpeka att vi inte köper pallar från privatpersoner. Vi köper och säljer endast av och till företag.