Vi är specialiserade på pallar och träemballage.

Allt sedan starten 1988 har vi koncentrerat oss på pallar och andra typer av träemballage. Vi reparerar, köper, säljer och lagrar EUR-pallar samt tillverkar specialpallar och specialemballage, exempelvis exportlådor, häckar och mellanlägg.

För drygt 25 år sedan startade vi verksamheten i en lokal på 250 m2 och med en kund. Idag är vi en av de största aktörerna i Sverige inom branschen. Sedan mars 2002 finns vi i Björröds industriområde i Landvetter där vi har en tomt på 14 000 m2 varav lokaler på 7 000 m2 anpassade till vår verksamhet. Närheten till riksväg 40 och knutpunkten Göteborg gör det smidigt för våra kunder ur ett transporthänseende.

Vi är ett familjeföretag som drivs av Owe, Eva, Thomas, Johan och Stefan Zakrisson. Det var Owe och sonen Thomas som startade verksamheten 1988. Idag är vi totalt 16 personer som arbetar i företaget.